AFER-EUROSFER

100% AANDELEN UIT DE EUROZONE...


rendement van de afgelopen 12 maanden

Dit collectief beleggingsfonds is een ideale beleggingsformule voor beleggingen op lange termijn. Er is geen minimumrendement voorzien. De waarde weerspiegelt de schommelingen op de financiële markten.

Grote troef is de bodemgarantie: bij overlijden voor uw 75ste verjaardag wordt het bedrag van de in EUROSFER gestorte nettopremies gewaarborgd.