Dynafer

ARBITRAGE MOGELIJK...


rendement van de afgelopen 12 maanden

Dynafer is een gemeenschappelijk beleggingsfonds met als index de gemiddelde rente van het spaarboekje + 2 punten.
De beheerders stellen zich tot doel om op regelmatige basis beter te presteren dan het Waarborgfonds.

Dankzij de diversificatie van het Fonds vangen zij de schommelingen van de financiële markten optimaal op.
Ze genieten dan ook een grote vrijheid in de keuze van hun beleggingen, met het oog op een optimale reactiviteit.

Dit beleggingsfonds wordt op basis van de kansen die zich aanbieden, belegd in aandelen en in obligaties in alle geografische zones en in alle economische sectoren.