Waarborgfonds

Waarborgfonds = een veilig fonds

Nettorendement:

2012     3,45%
2011     3,43%
2010     3,52%
2009     4,12%
2008     4,36%
2007     4,42%

DE GARANTIE VAN EEN REGELMATIG EN DEFINITIEF VERWORVEN RENDEMENT

Het Waarborgfonds is de ideale vermogensoplossing voor beleggers die veiligheid hoog in het vaandel voeren. Dit fonds biedt u immers een 100% veilige belegging.
De portefeuille van dit fonds is overwegend samengesteld uit obligaties (voor 90%). In de keuze van de beleggingen wordt het zwaartepunt gelegd op eersterangs emittenten.

GEWAARBORGD RENDEMENT

De verzekeringsmaatschappijen die partner zijn van AFER stellen zich hoofdelijk borg voor de toename van uw spaartegoed in het Waarborgfonds in overeenstemming met het van overheidswege toegestane maximum.

Het geheel van de financiële nettoresultaten dat deze minimumverbintenis te boven gaat, wordt vanzelfsprekend elk jaar aan u toegewezen.

DEFINITIEVE RESULTAATBESTEMMING: KLIKEFFECT

Als een boekjaar eenmaal is afgesloten en de financiële winstverdeling in het Waarborgfonds is geboekt, kan deze resultaatbestemming niet meer aan de orde worden gesteld.

Dit mechanisme zorgt ervoor dat uw spaartegoed geen last krijgt van onvoorziene omstandigheden op de beurs. Dit noemen we het "klikeffect", waarbij de resultaten als het ware worden "vastgeklikt". Sedert de oprichting van AFER heeft deze techniek al meermaals haar nut aangetoond, met name tijdens bepaalde beurscrisissen.